getuigenis - Adviserend-arts

DESSIE
Je hebt een maatschappelijk erg relevante functie.

Na mijn afstuderen als arts in 2013 heb ik eerst enkele jaren gewerkt als arts-specialist in opleiding voor inwendige geneeskunde, voor ik in 2017 de overstap maakte naar mijn huidige functie.

Ik ben als adviserend-arts bevoegd voor de leden van De Voorzorg Antwerpen. Ik zit in een team van 10 gemotiveerde adviserend-artsen waarin er ruimte is voor overleg over moeilijke casussen, daarnaast heb ik ook goede contacten met de medische directie van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. We werken bovendien dagelijks samen met het administratief personeel en de loketmedewerkers van De Voorzorg Antwerpen. Een aantal keer per jaar komen we samen met alle adviserend-artsen uit de vijf Vlaamse federaties.

Een groot deel van mijn werk bestaat uit de erkenning van en de controle op de arbeidsongeschiktheid van onze leden. Mensen die (langdurig) arbeidsongeschikt zijn worden bij mij uitgenodigd voor een medisch onderzoek. Op basis van anamnese, klinisch onderzoek en de resultaten van technische onderzoeken beslis ik over de erkenning en duur van hun arbeidsongeschiktheid. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in overleg met de behandelend artsen. Ik heb dan ook regelmatig contact met huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen. Het fijne hieraan vind ik dat ik als adviserend-arts zo toch patiëntencontact houd, al is het wel in een andere context dan de curatieve sector.

Bij ons takenpakket hoort ook een deel administratief werk: controle op gezondheidszorgen (terugbetaling van geneesmiddelen, ingrepen, kinesitherapie, dossiers Bijzonder Solidariteitsfonds), behandelen van getuigschriften van arbeidsongeschiktheid, beoordelen van de re-integratiemogelijkheden van zieke leden. We worden hierbij ondersteund door een team van administratief medewerkers.

Als adviserend-arts heb je dus een maatschappelijk erg relevante functie. Je beslist immers over de erkenning en duur van arbeidsongeschiktheid en dus ook over de toekenning van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Daarnaast neem je een belangrijke rol op in het re-integratieproces van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt. Ook bij de terugbetaling van gezondheidszorgen en geneesmiddelen waak je mee over de correcte toepassing  van de wetgeving inzake onze sociale zekerheid en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

De medische controle-onderzoeken gaan door in de regionale kantoren van De Voorzorg. Dit wordt verdeeld onder de adviserend-artsen, zodanig dat iedereen op vaste plaatsen controle houdt. Ik kom zo wekelijks op 3 verschillende plaatsen binnen de provincie Antwerpen. Ik doe mijn verplaatsingen grotendeels met de wagen, maar soms ook met de fiets. De afstand woon-werk is voor mij zeker haalbaar. Administratief werk gebeurt op de regionale hoofdzetel. Ik werk voltijds (38u/week) en in tegenstelling tot mijn vorig werk in de curatieve sector is er geen avond- of weekendwerk en zijn mijn werkdagen duidelijk afgebakend. Als jonge mama was mijn balans tussen werk-privé in mijn vorige job erg verstoord geraakt. Ik kan echt wel zeggen dat ik nu op dat gebied een stuk gelukkiger ben. Ik heb meer tijd én energie voor mijn gezin.

Als arts vond ik het wel erg belangrijk om mijn medische kennis te kunnen blijven toepassen en dat is zeker het geval. Op de medische controle-onderzoeken kom ik met een verscheidenheid aan pathologieën in contact, waardoor ik mijn medische kennis up-to-date moet houden. Via het luik gezondheidszorgen en medicatie komen wij in contact met innovatieve medische technieken en nieuwe geneesmiddelen. In het kader van de accreditering volg ik jaarlijks een aantal bijscholingen, zowel in het gebied van de verzekeringsgeneeskunde als ook ruimer over thema’s uit de curatieve geneeskunde.

Momenteel is/zijn er 4 gelijkaardige vacature(s)

Bekijk ze nu

Vind je niet wat je zoekt? Je kan spontaan solliciteren.