Geneesheer regio West-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen
Kortrijk
deeltijds - onbepaalde duur
reageer voor
Email Facebook LinkedIn Twitter Print

Je functie

Als arts maakt u deel uit van een multidisciplinair team (MDT) bestaande uit maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en psychologen. Samen met deze MDT-leden analyseert en verwerkt u binnenkomende aanvragen van personen met een beperking. Hierbij wordt nagegaan of een cliënt in aanmerking kan komen voor ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) of het Agentschap Opgroeien. Verslagen van onderzoeken en behandelingen door bv. specialisten, revalidatiecentra… worden nagelezen. Indien nodig, voert u een eigen onderzoek uit. Hierbij wordt de cliënt uitgenodigd op consultatie (te Kortrijk of Oostende). Alle info wordt verwerkt in het digitale dossier van de cliënt. Hierin worden zowel de medische situatie als de gevolgen hiervan op het sociale leven, beschreven. Het resultaat hiervan is een goed gedocumenteerd en onderbouwd dossier met een duidelijke motivatie van de zorgvraag.

Je profiel

  • U bent huisarts, arbeidsgeneesheer, verzekeringsgeneesheer of revalidatiearts 
  • Naast uw medische kennis en vakbekwaamheden beschikt u over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding 
  • U werkt graag autonoom, maar u bent eveneens een teamspeler
  • U beschikt over een algemene kennis VAPH-wetgeving of bent bereid deze te verwerven
  • U bent een schakel om de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit voor een persoon met een beperking te bereiken en hiermee de participatie, integratie en gelijkheid van kansen te bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven

Je werkomgeving

  • Aangename werkomgeving/-contacten waarbij de dossiers voorbereid worden door de andere teamleden
  • Hoge graad van autonomie
  • Eén à drie dagen per maand om ontvangst cliënten en teambespreking in te plannen, naast inhoudelijke afwerking van de dossiers

Ons aanbod

Forfaitaire vergoeding per behandeld dossier in zelfstandigenstatuut.

Interesse?

Vraag gerust bijkomende info op of bezorg uw kandidatuur aan Vicky Persyn, Coördinator DMW – MDT’s PmB, per e-mail: E: vicky.persyn@bondmoyson.be 

Extra bijlage(n)

Meer info

Voor informatie over onze organisatie ga je naar www.bondmoyson.be. Volg ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Kwaliteiten van mensen zijn voor Bond Moyson West-Vlaanderen belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap. Wij moedigen iedereen aan te solliciteren en verwachten van al onze medewerkers een positieve instelling ten opzichte van diversiteit.

Solliciteer voor deze vacature

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf.