Lead Architect NIC

Socialistische Mutualiteiten
Sint Joost Ten Node
voltijds - onbepaalde duur
reageer voor 31-10-2021
Email Facebook LinkedIn Twitter Print

Je functie

De CIN Lead Architect maakt deel uit van het CIN Executive Team. Hij stuurt de architecturale visie en de roadmap van het NIC IT-platform (NIPPIN). De Lead Architect stuurt het NIPPIN-platform, de evoluties op applicatie-, integratie- en technisch niveau, ondersteund door een team van architecten. De Lead Architect is verantwoordelijk van de verantwoording van de architectuur blauwdruk governance & proces, tools & templates.

 

Uw verantwoordelijkheden

De Lead Architect

 • Begrijpt de missie, alsook de visie en de strategie van de NIC en zorgt ervoor dat alle activiteiten die verband houden met de functie in overeenstemming zijn met deze;
 • Als lid van de directie (executive team) van de NIC levert de Lead Architect de input voor het jaarlijkse managementplan over architectuurinitiatieven (mogelijkheden van het platform, integratieopstelling, technische evoluties) ; en beoordeelt de definitieve versie ;
 • Ontwikkelt de langetermijnvisie op het NIPPIN-platform, ondersteund door een stappenplan voor de architectuur;
 • Bestuur de "Architecture Review Board". De "Architecture Review Board" omvat alle opdrachten om de consistentie in de architectonische aanpak tussen NIC architecten te garanderen;
 • Verzoekt impactanalyse op de architectonische keuzes van de architecten; En treedt op als "Design Authority" tijdens de "Architecture Review Board" voor het nemen van beslissingen ;
 • Zorgt ervoor dat alle architecten hun werkzaamheden in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren, op basis van een aantal basisregels. De Lead Architect is verantwoordelijk voor het uitleggen, communiceren en respecteren van de specifieke architectuur regels ;
 • Als people manager van de architecten geeft de Lead Architect leiding aan het team van architecten, assisteert hij bij discussies tussen de architect & HR, indien gewenst door één van de partijen ;
 • Is verantwoordelijk voor de capaciteiten betreffende personen, voor de aanwervingen van de bijkomende personen of voor het annuleren van de ongevraagde personen in overeenstemming met het jaarlijkse beheer ;
 • Is rechtstreeks betrokken bij de selectie voor bijkomende Architect medewerkers, neemt deel aan de sollicitatiegesprekken en geeft feedback aan de HR-afdeling die het aanwervingsprocedures leidt ;
 • Is betrokken bij de (probleem)escalatie naar partners zoals het NIC-managementteam en de interne en externe partners ;
 • Stelt een standaardset van praktijken, processen en templates voor architectuurtaken ;
 • Is het brandpunt voor procesverbeteringen, gerelateerd aan architectuurtaken ;
 • Zorgt ervoor dat alle processen & veranderingen worden gedocumenteerd in een centrale procesbibliotheek, die de gangbare praktijk onder architecten definieert ;
 • Is verantwoordelijk voor de tools, modellen en templates die gebruikt worden door de architectuurgroep en door derden ;

Je profiel

 • Een masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring
 • Teamspeler met een sterke teamgeest
 • Leiderschap en teamleiderschapsvaardigheden
 • U heeft een stevige ervaring in oplossingsarchitectuur, systeemontwerp en integratie
 • Gepassioneerd door technologische innovaties en architectonische best practices
 • U kunt technische concepten vertalen naar begrijpelijke boodschappen op alle managementniveaus
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie met goede managementvaardigheden met belanghebbenden
 • Het vermogen hebben om verder te kijken dan het directe technische probleem en de hele context te begrijpen
 • Ervaring met derden die applicatie- en infrastructuurdiensten leveren
 • Vermogen om efficiënt om te gaan met escalaties en moeilijke situaties/mensen die onder druk staan
 • Talen : FR/NL/EN

Je werkomgeving

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. Samen vertegenwoordigt het NIC de totaliteit van de Belgische bevolking op het vlak van de sociale verzekering, dit betekent dus meer dan 11 meer dan 11 miljoen mensen.

Binnen het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), is de team coördinatiecel samengesteld uit 20 mensen, verantwoordelijk in samenwerking met zijn IT-partner, voor het opbouwen en de uitvoering van IT-projecten samen met alle nationale landsbonden. Het werkterrein omvat met name de projecten voor de digitalisering van informatiestromen tussen de mutualiteiten en andere actoren op het gebied van sociale zekerheid (patiënten, zorgverleners, zorginstellingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, RIZIV,..) via het NIPPIN-platform. Andere activiteitengebieden zijn de afgelopen jaren toegevoegd, zoals: gezondheidsportaal, beheer van geïntegreerde zorgprojecten, ...

Om de groei van het aantal projecten en de diversiteit van haar verantwoordelijkheden te ondersteunen, is het NIC op zoek naar een senior profiel van Lead Architect.

Ons aanbod

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector met een grote verscheidenheid aan projecten.
 • Een voltijdse job van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk salaris en pakket dat rekening houdt met uw verantwoordelijkheden en ervaring
 • Autonomie en ondernemerschap in uw werk
 • Teamwork met collega’s van het NIC Executive Management en Team
 • De mogelijkheid om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • Een moderne en aantrekkelijke werkomgeving
 • Een brede waaier aan opleidingen

Interesse?

Overtuigd van het potentieel dat het National Intermutualist College u kan bieden?

Stuur uw kandidatuur per e-mail naar management@intermut.be of per post naar NIC Management, CIN Management, Manhattan Center /7ème étage Avenue du Boulevard 21, Boîte 7, 1210 Saint Josse Ten Node.

Meer info

Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten ga je naar www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be. Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.

Solliciteer voor deze vacature

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf.