Pedagogisch/agogisch medewerker (M/V/X)

Thuiszorg
Kortrijk
voltijds - onbepaalde duur
reageer voor 25-02-2018
Email Facebook LinkedIn Twitter Print

Je functie

Jouw functie vloeit voort uit een nieuw project met een bijzondere insteek naar kwetsbare gezinnen in het centrum van Kortrijk. Het betreft een nieuw gesubsidieerd project KOALA Kortrijk ingebed in  een netwerk van meerdere partners van kinderopvanginitiatieven en hulp- en dienstverleningsorganisaties.

 • Je geeft vorm aan een nieuwe functie waarbij je netwerkt met meerdere projectpartners, kinderopvanginitiatieven, hulp- en dienstverleningsorganisaties en de doelgroep kwetsbare ouders.
 • Je coacht de kinderopvang in het werken met  kwetsbare gezinnen door onder meer het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen (warm onthaal). Je faciliteert activiteiten of lerende netwerken rond thema’s als opvoeding, taal, gezondheid, voeding, beweging, voor ouder en kind, warme overgang,…
 • Je bouwt een vertrouwensband met de doelgroep uit en werkt vanuit hun krachten. Je organiseert groepsmomenten, activiteiten of individuele trajecten rond ouder en kind om hen te versterken op verschillende levensdomeinen : kinderopvang, vorming en opleiding, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, het ruime sociale en maatschappelijke leven.  Je werkt preventief, proactief en actief, steeds vanuit de vraag van de ouder waarbij de ouder de regie in handen houdt. Hiervoor werk je samen met lokale actoren waarmee je netwerkt.
 • Je zoekt naar drempelverlagende mogelijkheden binnen de kinderopvanginitiatieven om de instroom te optimaliseren en de uitstroom te reduceren.  Je weet ouders vertrouwd te maken met kinderopvang zodat zij doorstromen naar reguliere opvangplaatsen.  Hiervoor werk je samen met de brugfiguur kinderopvang van Kortrijk en de partners van het project.
 • Je ondersteunt of neemt deel aan versterkende  initiatieven of overleggen.
 • Je registreert, rapporteert, evalueert en stuurt je werking in samenspraak met de partners bij waar nodig.
 • Je vertegenwoordigt het project ten aanzien van de partners van het project, Huis van het Kind Kortrijk en Kind & Gezin.

Je werkomgeving

Je kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, diploma, etnische afkomst of nationaliteit.

 • Betrokkenheid en affiniteit met kwetsbare ouders is een meerwaarde.
 • Je hebt voeling, kennis, ervaring of expertise of bent bereid hier sterk in te groeien in thema’s als wonen, welzijn, opvoeding, rechtendetectie, sociale organisaties en hulpverlening, groepsdynamiek, samenwerking,  kennis van lokale organisaties centrum Kortrijk.
 • Je beschikt over een stevige portie ‘goesting’ om samen met kwetsbare ouders hun positieve krachten aan te wenden en te versterken.  Je bent luistervaardig, oplossingsgericht, positief en sociaal communicatief, sterk in creatief en zelfstandig denken, initiatief nemend, houdt van netwerking en diversiteit en je bent niet bang om iets nieuws te proberen.  
 • Je beschikt over kwaliteiten of kennis in ontwikkelingspsychologie, pedagogische of taal stimulerende vaardigheden. Je bent vertrouwd met de werking in de kinderopvang of wenst hierop in te zetten.
 • Je vindt het emotioneel welbevinden van kwetsbare gezinnen, ontplooiing van ouder en kind en zelfbepaling van de ouder belangrijk. 
 • Je beschikt over basisvaardigheden om de administratieve verwachtingen aan te kunnen. 
 • Diploma is geen vereiste.  Je gedrevenheid, competenties en juiste drive of inzet primeren.
 • Je kan een uittreksels strafregister model 2 voorleggen.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. Kennis van andere talen is een pluspunt.
 • Je bent flexibel rond taakinhoud en uurrooster voor uitzonderlijke specifieke en tijdsgebonden opdrachten. Voorziene startdatum is 1 maart 2018, maar is bespreekbaar.

Ons aanbod

Je krijgt een gevarieerd takenpakket waarin menselijk contact, organisatietalent, pedagogische kwaliteiten en maatschappelijke tegemoetkoming de sleutelwoorden zijn.

Reddie Teddy helpt je binnen jouw functie te inspireren en te begeleiden waar nodig.  

We bieden een fulltime bediendecontract van onbepaalde duur.  Verloning : Barema MV1– paritair comité  331 met extralegaal voordeel een hospitalisatieverzekering.   Standplaats : Moysoncentrum Kortrijk – werkingsgebied : Kortrijk Centrum.

Interesse?

Bezorg je C.V. en motivatiebrief  voor 25 februari 2018  per mail aan Ilse Wittouck, Coördinator Kinderzorg Reddie Teddy.  Mailadres : ilse.wittouck@vierhoog.be  -   Na een eerste selectie op basis van de binnengekomen C.V.’s  kan u een uitnodiging krijgen voor het selectiegesprek dat doorgaat op 5 maart 2018.   Extra info: Kaat Carrette – coördinator Huis van het Kind – Kortrijk 056/27 72 78

Extra bijlage(n)

Meer info

Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten surf je naar www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be. Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.

Solliciteer voor deze vacature

Geboortedatum
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.