Cookies en algemene voorwaarden

Cookies

Websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeeld zijn 'cookies'. Cookies zorgen ervoor dat zoekopdrachten en filters op onze site goed werken.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail-marketing.

Wij gebruiken Google Analytics, een programma dat ons vertelt hoeveel bezoekers we krijgen en welke pagina's populair zijn. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en wij kunnen de resultaten bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben daar geen invloed op.

Wij gebruiken daarnaast geen cookies van derde partijen.

Als je niet wil dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen. Je kan ook de instellingen aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Opgepast, als je geen cookies wil, kunnen wij niet garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde stukken van de website onbereikbaar zijn. 

Verwerking van persoonlijke gegevens
 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens die je meedeelt via deze pagina zijn de Socialistische Mutualiteiten en haar partners, met hoofdzetel gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38.

Gebruik

De persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, worden door onze medewerkers verwerkt en bewaard.

De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de verwerking van jouw sollicitaties. Zij worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Indien je na de sollicitatieprocedure in dienst wordt genomen, zullen de gegevens worden toegevoegd aan je personeelsdossier. Bij interne sollicitaties is dit steeds het geval.

We bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode van 20 jaar. Op die manier kan je bij eventuele latere sollicitaties vrijgesteld worden van bepaalde onderdelen van de selectieprocedure.

De verwerking van je gegevens gebeurt enkel door onze medewerkers. De gegevens worden nooit bekendgemaakt of doorgegeven aan derden. Indien wij de selectie doen in opdracht van een derde worden de gegevens enkel overgemaakt aan de opdrachtgever en diens medewerkers.

Veiligheid

We hanteren de nodige maatregelen om de bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen en verlies of onrechtmatig gebruik van de gegevens te voorkomen.

Toegang, wijziging en overdracht

Je hebt een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van jou verzamelen. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens die in ons bezit zijn te laten wijzigen of te wissen , indien je dat wenst. Eveneens heb je het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden op een gestructureerde, gangbare, elektronische vorm te verkrijgen.

Je kan daartoe je verzoek richten tot de dienst Vorming en Selectie, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel of via vorming.selectie@socmut.be

Klachtrecht

Indien je klachten hebt m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens, kan je klacht indienen bij hogervermelde dienst of je kan deze richten tot de privacy commissie. Meer info vind je terug op www.privacycommission.be