Wie zijn wij?

Wie zijn we?

Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten overkoepelt vijf ziekenfondsen in Vlaanderen:

 • Bond Moyson West-Vlaanderen¬†
 • Bond Moyson Oost-Vlaanderen
 • De VoorZorg Antwerpen
 • De Voorzorg Limburg
 • Socialistische Mutualiteit Brabant

Onze ziekenfondsen staan voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van onze leden. Een uitgebreid kantorennetwerk zorgt er daarbij voor dat we dicht bij onze leden staan.

Meer dan alleen een ziekenfonds

Als ziekenfonds hebben wij twee fundamentele opdrachten binnen de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering:

 • de terugbetaling van medische kosten
 • de uitbetaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast bieden wij met onze aanvullende verzekering heel wat extra terugbetalingen en diensten om de leemtes op te vangen binnen de ziekteverzekering. Enkele voorbeelden:

 • een extra terugbetaling voor de aankoop van brillen en lenzen
 • een tussenkomst voor de kosten van orthodontie
 • een wereldwijde medische reisbijstand dankzij Mutas
 • diensten als kortverblijf en dag- en nachtopvang voor zorgbehoevende leden zodat zij langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Omdat sommige medische kosten hoog oplopen kan je als lid van ons ziekenfonds je ook extra verzekeren met de hospitalisatieverzekering KliniPlan(Plus) en tandverzekering DentaPlan.

Ons dienstenaanbod bevat nog wel veel meer. Zo vind je bij ons bijvoorbeeld ook:

 • een Dienst Maatschappelijk Werk
 • juridisch advies
 • een actieve dienst Gezondheidsbevordering
 • Coponcho - onze mantelzorgvereniging

Check de website van onze ziekenfondsen voor alle informatie over wat wij te bieden hebben:

Naast ons ziekenfondsaanbod hebben wij ook socioculturele verenigingen die als actieve partner van ons ziekenfonds werken voor specifieke doelgroepen, zoals: